Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 9
Zobrazujem: 0 - 9
Pridať firmu
IČOFirma
36077470: Betánia Senec, n.o.
00180271: Detský domov NÁDEJ
36084115: Dobrý Pastier n.o.
00387452: Domov sociálnych služieb pre dospelých
00654787: Domov sociálnych služieb pre dospelých
30858348: Domov sociálnych služieb, Senec, Lichnerova 68, s detašovaným pracoviskom v Báhoni
36076996: Domovské vzdelávacie centrum n.o.
37924494: Nezisková organizácia NOVÁ NÁDEJ
36075604: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Dialničná ul.1, Senec a Základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Dialničná ul.1, Senec